Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din Republica Moldova, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 21/1991, pentru redobandirea cetăţeniei române, dosarele pot fi depuse la Consulatul General al României la Bălţi.

ATENŢIE! Toate dosarele de redobândire a cetăţeniei române depuse la Consulatul General al României la Bălți se soluţionează cu aceeaşi prioritate ca şi cele depuse în România, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie!

 

Redobândirea cetăţeniei române(adulți)
Art. 11 din Legea nr. 21/1991
“(1) Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III, la cerere, pot redobandi sau li se poate acorda cetatenia romană, cu posibilitatea pastrarii cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia în străinătate.
 
 

 Acte care compun dosarul de redobândire a Cetăţeniei române sunt:

- Buletinul sau cartea de identitate /RMD, original și copie legalizată;

- Pașaport, original și copie legalizată;

- Cazier judiciar din Republica Moldova;

- Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în copii legalizate la notar, pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români, născuți pe teritoriul României până la 28 iunie 1940;

Atenție !

Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !

-Declaraţie pe proprie raspundere, autentificată la notar,  din care să rezulte dacă solicitantul a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;

-Declaraţie pe proprie raspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale a Romaniei şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

-Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, prin care se solicită redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în Republica Moldova sau stabilirea acestuia in Romania, cu mentionarea adresei respective;

-Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;

-Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar, dacă este cazul;

-În cazul minorilor de peste 14 ani este necesar consimţământul acestora pentru redobândirea cetăţeniei române, dat prin declaraţie autentificată la notar, în prezenţa unui părinte;

- Toate actele se depun într-un dosar cu şină;

- Cererile se depun personal, doar pe baza unei programări prealabile (solicitată la adresa www.econsulat.ro), de marti-joi, între orele 09.00-12.30;

- Cererile se primesc numai dacă sunt însoţite de toate documentele necesare şi nu există neconcordanţe între datele de stare civilă.

- Începând cu 1 februarie 2017 nu se mai percep taxe consulare pentru acest serviciu.

  

Cetățenie română/Dobandirea cetățeniei române de către minori dacă părintele a obținut cetățenia română conform art. 11 din Legea Cetățeniei.

Documente necesare la depunerea dosarului de Dobândire a cetățeniei române pentru minori, dacă părintele a obținut cetățenia română conform art. 11 din Legea Cetățeniei:

  • Certificatul de naștere/document identitate, eliberate de către autoritățile Republicii Moldova, ale minorului pentru care se solicită dobândirea cetățeniei române;
  • Certificatul de cetățenie română (sau adeverința eliberată de către Direcția Generală de Pașapoarte) al părintelui solicitant;
  • Actele de stare civilă și de identitate românești/RMD ale părintelui/părinților (după caz);
  • Declarația notarială cu acordul celuilalt părinte privind acordarea cetățeniei române copilului minor;  
  • Declarație notarială a minorului care are peste 14 ani la data depunerii cererii prin care își dă consimțământul cu privire la obținerea cetățeniei române.

Toate documentele enumerate mai sus vor fi prezentate în original și fotocopie legalizată la notar, însoțite de un dosar cu șină.

Lipsa unuia dintre documente atrage după sine respingerea dosarului și necesitatea obținerii altei programări în aplicația www.econsulat.ro .

 
Depunerea jurământului
 

(Art. 20 din Legea nr. 21/1991)
“(1) Cetățenia română se acordă sau se redobândește la data depunerii jurământului de credință.
(2) În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România”

 

Depunerea dosarului pentru jurământul de credință față de România se face doar după obținerea unei programări pe portalul www.econsulat.ro, de luni până joi între orele 13.00-16.00.

La ghișeele misiunii solicitanţii vor prezenta următoarele documente, în original plus copie simplă (fotocopie):

-certificatul de naştere al solicitantului - (original şi copie simplă);

-cer -certificatul de căsătorie, dacă există - (original şi copie simplă); 

-certificatul de divorț/extras de căsătorie, dacă există - (original şi copie simplă);

-certificatul de deces/extras de căsătorie, dacă există - (original şi copie simplă); 

-buletin de identitate şi fişa de însoţire - (original şi copie simplă);

-paşaportul moldovenesc valabil - (original şi copie simplă);

-două fotografii color de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm;

 

Urmare a intrării în vigoare a OUG 65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr 21/1991, copii minori incluși în ordinul de cetățenie
vor primi certificate de cetățenie separate de părinți.

Toate persoanele care se vor prezenta la ghișeu pentru programare la depunerea jurământului de credință față de România, trebuie să prezinte, în plus, următoarele:

    - 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;
    - pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului(dacă este cazul).

De asemenea, se va prezenta originalul și copia simplă a înştiinţării scrise cu privire la acordarea cetăţeniei române primită din partea ANC, împreună cu plicul pe care se află ştampila poştei moldovene, cu data de la care curg cele 6 luni pentru depunerea jurământului.

Atentie! NU mai este necesară completarea manuală a cererilor sau a altor formulare. Toate cererile se vor printa la ghișeu!

SERVICIUL ESTE GRATUIT!

 

ANUNȚ  IMPORTANT

PENTRU A SE EVITA DEPȘĂIREA TERMENULUI DE 6 LUNI DE LA DATA COMUNICĂRII ORDINULUI PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE, FAPT CARE ATRAGE ÎNCETAREA EFECTELOR ORDINULUI DE REDOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE FAȚĂ DE PERSOANA ÎN CAUZĂ, VĂ RECOMANDĂM SĂ TRANSMITETI SOLICITAREA DE PROGRAMARE PE WWW.ECONSULAT.RO IMEDIAT DUPĂ PRIMIREA SCRISORII ANC.

PRECIZĂM CĂ, PERSOANELE CARE AU DOMICILIUL/REȘEDINȚA ÎN ALT STAT DECÂT REPUBLICA MOLDOVA, POT ÎNDEPLINI PROCEDURA DE DEPUNERE A  JURĂMÂNTULUI DE CREDINȚĂ FAȚĂ DE ROMÂNIA LA MISIUNILE DIPLOMATICE/CONSULARE ALE ROMÂNIEI DIN STATUL UNDE AU DREPT DE ȘEDERE (PERMIS DE ȘEDERE).

 

Precizare cu privire la birourile teritoriale pentru cetăţenie
 
În cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, din subordinea Ministerului Justiţiei, funcţionează cinci birouri teritoriale în: Iaşi, Timişoara, Galaţi, Suceava şi Cluj Napoca.Cererile de redobândire a cetăţeniei române pot fi depuse şi la Autoritatea Naţională pentru Cetaţenie, precum şi la birourile teritoriale. Aici se pot depune dosare numai pentru redobândirea cetăţeniei române în baza art. 11 („foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţilor acestora până la gradul III”).
 
Pentru depunerea dosarului nu este necesar permis de şedere pe teritoriul României.
 
Adresele şi datele de contact ale centrelor teritoriale sunt următoarele:
· IAŞI - judeţul Iaşi, Iaşi, str. Anastasie Panu nr.60, parter (în sediul Prefecturii Iaşi)
· TIMIŞOARA - judeţul Timiş, Timişoara, str. Paris nr. 2A, etaj 1, camera 10; telefon: 0256 220 835  (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Timişoara); 
· GALAŢI - judeţul Galaţi, Galaţi, str. Portului nr. 20, parter; telefon 0236 306 173 , 0236 306 173     (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Galaţi);
· SUCEAVA - judeţul Suceava, Suceava, str. Universităţii nr. 28 A, parter; telefon: 0230 522 937 ,    0230 522 937    (în sediul ONRC de pe lângă Tribunalul Suceava);
· CLUJ-NAPOCA – judeţul Cluj, Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, parter, cam. 2S.
 BUCUREŞTI - Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie-Date de contact: Adresă: Str. Smârdan nr.3, sector 3, Bucureşti, Cod poştal 030071, România (telefon: 004.021.201.93.55, email: cetatenie@just.ro, site: http://cetatenie.just.ro).
 

Începând cu data de 7 martie 2011, extrasele ce cuprind doar numele solicitanţilor şi numărul de dosar din Ordinele ANC sunt publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi pot fi consultate la adresa http://cetatenie.just.ro , secţiunea ORDINE ( http://cetatenie.just.ro/ ordine/articol-11/ )!

ANUNT IMPORTANT ELIBERARE/RIDICARE DOCUMENTE!

04.11.2019

În luna noiembrie 2019, în contextul organizării Alegerilor pentru Președintele României, turul 1 și 2, vă informăm că eliberarea/ridicarea documentelor de la Consulat NU se…

Ghidul alegătorului român din străinătate

21.10.2019

Informăm toți cetățenii români interesați de modul în care își pot exercita dreptul de vot pentru alegerea Președintelui României – în luna noiembrie 2019, că pot accesa …

Informații pentru alegătorii din Republica Moldova

21.10.2019

Pentru informații referitoare la secțiile de votare organizate în Republica Moldova apăsați aici. …

ANUNȚ IMPORTANT - PAȘAPOARTE

25.07.2019

Vă informăm că lista cu pașapoarte sosite la misiune a fost actualizată: http://balti.mae.ro/cauta-pasaport Vă reamintim că programul de lucru cu publicul a fost modificat,…